Wyniki wyszukiwania ( 67 )

miniatura

WYZWANIE ③ Magnetyzm

Przećwiczysz: ustalanie, który rysunek przedstawia poprawne ustawienie igieł trzech kompasów w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, ustalanie, czy pokazane na rysunku dwie zwojnice będą się przyciągać czy odpychać, ustalanie, czy przez zwojnicę płynie prąd, mając dany rozkład domen magnetycznych w rdzeniu, wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.
miniatura

WYZWANIE ② Magnetyzm

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi, odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków, wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę, wskazywanie reakcji igły magnetycznej na zwojnicę i zaznaczanie jej biegunów, odpowiadanie na pytania dotyczące własności zwojnicy, identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.
miniatura

WYZWANIE ① Magnetyzm

Przećwiczysz: wybieranie ustawienia magnesu sztabkowego, w którym będzie on odpychał lub przyciągał inny magnes sztabkowy, wskazywanie biegunów magnetycznych na magnesach otrzymanych po podzieleniu większego magnesu sztabkowego, wskazywanie rysunku, na którym prawidłowo przedstawiono ustawienie igły kompasu przy przewodniku liniowym lub zwojnicy, przez które płynie prąd, wskazywanie rysunku, który pokazuje zwojnicę generującą silniejsze pole magnetyczne, wskazywanie, w którą stronę odchyli się w polu magnetycznym ramka, przez którą płynie prąd.
miniatura

Obrotowa ramka

Przećwiczysz: wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.
miniatura

Zaznacz bieguny

Przećwiczysz: identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.
miniatura

Jak odchyli się ramka?

Przećwiczysz: wskazywanie, w którą stronę odchyli się w polu magnetycznym ramka, przez którą płynie prąd.
miniatura

Prąd płynie czy nie?

Przećwiczysz: ustalanie, czy przez zwojnicę płynie prąd, mając dany rysunek pokazujący rozkład domen magnetycznych w rdzeniu zwojnicy.
miniatura

Własności zwojnicy

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące własności zwojnicy.
miniatura

Porównaj zwojnice

Przećwiczysz: wskazywanie rysunku, który pokazuje zwojnicę generującą silniejsze pole magnetyczne.
miniatura

Dwie zwojnice

Przećwiczysz: ustalanie, czy pokazane na rysunku dwie zwojnice, na których zaznaczono kierunek przepływu prądu, będą się przyciągać czy odpychać (zastosowanie reguły prawej ręki).
miniatura

Bieguny zwojnicy 2

Przećwiczysz: zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę ustawioną prostopadle do ekranu, przez którą prąd płynie w zaznaczonym kierunku (zastosowanie reguły prawej ręki).
miniatura

Igły przy przewodniku

Przećwiczysz: zaznaczanie biegunów igły magnetycznej znajdującej się w polu magnetycznym wytwarzanym przez przewodnik liniowy, przez który płynie prąd (zastosowanie reguły prawej ręki).
miniatura

Kompas i zwojnica

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania prawda/fałsz dotyczące sytuacji na rysunku pokazującym reakcję igły magnetycznej na zwojnicę, przez którą prąd płynie w zaznaczonym kierunku (zastosowanie reguły prawej ręki).
miniatura

Bieguny zwojnicy 1

Przećwiczysz: zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę, przez którą prąd płynie w zaznaczonym kierunku (zastosowanie reguły prawej ręki).
miniatura

Igła przy przewodniku i zwojnicy

Przećwiczysz: wskazywanie rysunku, na którym prawidłowo przedstawiono ustawienie igły kompasu przy przewodniku liniowym lub zwojnicy, przez które płynie prąd.
miniatura

Pokręcone kompasy

Przećwiczysz: ustalanie, który rysunek przedstawia poprawne ustawienie igieł trzech kompasów w polu magnetycznym magnesu sztabkowego.
miniatura

Igła kompasu w polu magnetycznym

Przećwiczysz: wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego.
miniatura

Własności ferromagnetyków

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków.
miniatura

Kompas i bieguny

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi.
miniatura

Podzielony magnes

Przećwiczysz: wskazywanie biegunów magnetycznych na magnesach otrzymanych po podzieleniu większego magnesu sztabkowego.