Wyniki wyszukiwania ( 31 )

miniatura

Nierówności z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

Dowiesz się: jak rozwiązywać proste nierówności z wartością bezwzględną metodą algebraiczną, jak rozróżnić metody rozwiązywania prostych nierówności z wartością bezwzględną.
miniatura

Proste nierówności z wartością bezwzględną - metoda geometryczna

Dowiesz się: jak rozwiązywać geometrycznie proste nierówności z wartością bezwzględną, jak interpretować graficznie proste nierówności z wartością bezwzględną.
miniatura

Proste równania z wartością bezwzględną

Dowiesz się: jak opisać odległość między dwoma punktami przy pomocy wartości bezwzględnej, jak algebraicznie rozwiązywać proste równania z wartością bezwzględną, jak interpretować graficznie proste równania z wartością bezwzględną.
miniatura

Wartość bezwzględna

Dowiesz się: co to jest wartość bezwzględna, jak liczyć wartość bezwzględną z liczby rzeczywistej, jak zapisać wyrażenie algebraiczne z wartością bezwzględną.
miniatura

Wartość bezwzględna

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, co to jest wartość bezwzględna, jak obliczać wartość bezwzględną z liczby rzeczywistej oraz jak rozwiązywać proste równania i nierówności z wartością bezwzględną metodą algebraiczną oraz graficzną.
miniatura

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

Dowiesz się: jak udowodnić podzielność liczb zawierających potęgi, jak wykazać równość wyrażeń z potęgami i pierwiastkami, jak rozwiązywać zadania dowodowe z wykorzystaniem praw działań na potęgach i pierwiastkach.
miniatura

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia wykorzystując potęgi o wykładniku wymiernym, jak skutecznie obliczać wyrażenia z potęgami o wykładnikach wymiernych.
miniatura

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

Dowiesz się: czym jest potęga o wykładniku wymiernym, jak obliczać potęgi o wykładniku wymiernym, jak zamienić potęgę o wykładniku wymiernym na pierwiastek.
miniatura

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

Dowiesz się: jak upraszczać wyrażenia z pierwiastkami, jak wyłączyć czynnik przed pierwiastek, jak w skuteczny sposób rozwiązywać skomplikowane wyrażenia z pierwiastkami.
miniatura

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

Dowiesz się: czym są pierwiastki kwadratowe, pierwiastki sześcienne i pierwiastki wyższych stopni, jak obliczać pierwiastki wyższych stopni, jak obliczać wyrażenia z pierwiastkami.
miniatura

Potęgi i pierwiastki

Opis: Ta playlista dotyczy potęg i pierwiastków. Dowiesz się z niej, czym są pierwiastki kwadratowe, sześcienne i wyższych stopni oraz nauczysz się jak skutecznie obliczać wyrażenia zawierające pierwiastki. Poznasz związek, jaki zachodzi pomiędzy potęgami i pierwiastkami oraz dowiesz się, czym jest potęga o wykładniku wymiernym. Nauczysz się wykorzystywać prawa działań na potęgach o wykładniku wymiernym w zadaniach obliczeniowych i dowodowych.
miniatura

Proste równania logarytmiczne

Dowiesz się: jak rozwiązywać równania z logarytmami, jak znaleźć liczbę logarytmowaną.
miniatura

Działania na logarytmach

Dowiesz się: które twierdzenia dotyczące logarytmów warto zastosować w podanej sytuacji, jak zastosować twierdzenie o dodawaniu logarytmów, jak zastosować twierdzenie o odejmowaniu logarytmów, jak zastosować twierdzenie o potędze liczby logarytmowanej, jak rozwiązać zadanie z logarytmami, których nie da się policzyć.
miniatura

Zmiana podstawy logarytmu

Dowiesz się: jak zamieniać podstawy logarytmów, jak dobrać nową podstawę logarytmu, kiedy logarytm jest równy 1, jak obliczyć odwrotność logarytmu.
miniatura

Logarytm w wykładniku potęgi

Dowiesz się: jak obliczyć potęgę, kiedy wykładnik jest zapisany w postaci logarytmu, jak prowadzić obliczenia, aby podstawa potęgi i podstawa logarytmu były takie same.
miniatura

Logarytm potęgi

Dowiesz się: jak obliczyć logarytm potęgi, jak potęgować liczbę logarytmowaną, jak pomnożyć logarytm przez liczbę.
miniatura

Dodawanie i odejmowanie logarytmów

Dowiesz się: jak dodawać logarytmy, jak obliczyć logarytm z iloczynu liczb, jak odejmować logarytmy, jak obliczyć logarytm z ilorazu liczb.
miniatura

Definicja logarytmu

Dowiesz się: co to jest logarytm, co to jest podstawa logarytmu, co to jest liczba logarytmowana, jaka może być podstawa logarytmu, jaka może być liczba logarytmowana, jak obliczyć logarytm z danej liczby.
miniatura

Logarytmy

Opis: Ta playlista dotyczy logarytmów. Dzięki niej dowiesz się, jaka jest definicja i jakie są założenia logarytmów, jak dodawać i odejmować logarytmy, jak obliczać logarytm potęgi oraz przykłady z logarytmem w wykładniku potęgi. Poznasz wzór na zamianę podstawy logarytmu. Wszystkie wzory przećwiczysz obliczając przykłady wymagające różnych działań na logarytmach oraz rozwiązując proste równania logarytmiczne.
miniatura

Zbiory liczbowe na osi liczbowej, przedziały

Dowiesz się: co to jest przedział liczbowy, jak zaznaczć przedział liczbowy na osi, jak zaznaczyć zbiór liczb na osi.