Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Biologia Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 24

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Znaczenie ryb

miniatura
Dowiedz się: jaką rolę odgrywają ryby w przyrodzie, jakie jest znaczenie ryb dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój ryb

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób ryby się rozmnażają, co to znaczy jajorodność, jak ryby dbają o potomstwo, jakie są zwyczaje niektórych gatunków ryb związane z ich rozwojem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Jak ryba w wodzie

miniatura
Dowiedz się: jakie są wspólne cechy ryb, co to znaczy, że ryby są zmiennocieplne, jak ryby przystosowały się do życia w środowisku wodnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ptaków

miniatura
Dowiedz się: jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje ptaki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ptasie zwyczaje

miniatura
Dowiedz się: jak zachowują się ptaki w zależności od środowiska i trybu życia, czym są migracje ptaków, jakie są przyczyny migracji wybranych gatunków ptaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój ptaków

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowane jest ptasie jajo, na czym polega jajorodność, co to są gniazdowniki i zagniazdowniki, jak wygląda opieka nad potomstwem u wybranych gatunków ptaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Z lotu ptaka

miniatura
Dowiedz się: jak ptaki przystosowały się do lotu, co to znaczy, że ptaki są stałocieplne, jak zbudowane jest ciało ptaka, na czym polega oddychanie podwójne, jakie środowiska opanowały ptaki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie ssaków

miniatura
Dowiedz się: jakie jest znaczenie ssaków w przyrodzie, jak człowiek wykorzystuje różne gatunki ssaków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Środowiska życia ssaków

miniatura
Dowiedz się: w jak różnorodnych środowiskach żyją ssaki, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zdobywanie pokarmu u ssaków

miniatura
Dowiedz się: że pod względem zdobywania pokarmu ssaki dzielą się na roślinożerne, drapieżne i wszystkożerne, o różnorodności cech morfologicznych i anatomicznych ssaków w zależności od spożywanego pokarmu, o przystosowaniach ssaków do życia i zdobywania pokarmu w różnych środowiskach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie u ssaków

miniatura
Dowiedz się: skąd pochodzi nazwa „ssaki”, w jaki sposób rozmnażają się różne gatunki ssaków, co oznaczają terminy: łożyskowce, torbacze, stekowce, które ssaki są jajorodne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ssak niejedno ma imię

miniatura
Dowiedz się: jaka jest różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, jakie są przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, jakie cechy odpowiadają za to, że ssaki są stałocieplne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Krokodyle

miniatura
Dowiedz się: jakie są cechy wspólne wszystkich krokodyli, jak rozmnażają się krokodyle i jakie zamieszkują środowiska, w jaki sposób zdobywają pokarm, poruszają się i oddychają te gady, jakie grupy zwierząt zaliczamy do krokodyli.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Węże i jaszczurki

miniatura
Dowiedz się: jakie są cechy anatomiczne i fizjologiczne jaszczurek i węży, jak rozmnażają się węże i jaszczurki, jakie gatunki węży i jaszczurek żyją w Polsce.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Żółwie

miniatura
Dowiedz się: jakie są wspólne cechy anatomii i fizjologii żółwi, jak przebiega cykl życiowy żółwia, jakie są przykłady gatunków żółwi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ty gadzie!

miniatura
Dowiedz się: jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, że do gadów należą jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, jakie są główne przystosowania gadów do życia na lądzie, co to znaczy, że gady są zmiennocieplne, jak rozmnażają się gady i jak przebiega ich rozwój, jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znaczenie płazów

miniatura
Dowiedz się: jaka jest rola płazów w przyrodzie, jakie jest znaczenie płazów dla człowieka.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozmnażanie i rozwój płazów

miniatura
Dowiedz się: w jaki sposób rozmnażają się płazy, jak przebiega rozwój larwalny płazów, gdzie żyją larwy, a gdzie formy dorosłe płazów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Płazy jak amfibie

miniatura
Dowiedz się: jakie są cechy wspólne wszystkich płazów, na jakie grupy dzielimy tę gromadę zwierząt, jak płazy przystosowały się do życia w dwóch środowiskach, jakie gatunki płazów występują w Polsce, co to znaczy, że płazy są zmiennocieplne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: