Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 20

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Rysowanie okręgów za pomocą cyrkla

miniatura
Dowiedz się: jak narysować dowolny okrąg za pomocą cyrkla, jak narysować okrąg o danym promieniu, jak narysować Ziarno Życia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Okrąg i koło - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: co to jest koło i okrąg, czym różni się koło od okręgu, co to jest średnica, cięciwa i promień.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Kąty w trapezach i równoległobokach

miniatura
Dowiedz się: jakie własności mają kąty wewnętrzne w trapezie, jakie własności mają kąty wewnętrzne w równoległoboku, jak obliczyć miary kątów w trapezie, jak obliczyć miarę kątów równoległoboku, znając miarę jednego z nich.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Suma miar kątów w czworokącie

miniatura
Dowiedz się: ile wynosi suma miar kątów w różnych czworokątach, jak udowodnić, że suma miar kątów jest taka sama w każdym czworokącie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

miniatura
Dowiedz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie, jaką miarę mają kąty w trójkącie równobocznym, jak obliczyć miarę jednego z kątów trójkąta, znając dwa pozostałe, jak obliczyć miarę jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego, znając miarę drugiego kąta ostrego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

miniatura
Dowiedz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta, jak udowodnić twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Konstruowanie trójkątów

miniatura
Dowiedz się: jak wykonać prostą konstrukcję geometryczną, jak za pomocą cyrkla narysować trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny, jak sprytnie narysować trójkąt prostokątny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Nierówność trójkąta

miniatura
Dowiedz się: Czy z każdych trzech odcinków można zbudować trójkąt, jaki warunek muszą spełniać odcinki, aby można było zbudować z nich trójkąt, jak brzmi i co oznacza pojęcie „nierówność trójkąta”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wysokość trójkąta

miniatura
Dowiedz się: co to jest wysokość trójkąta, ile wysokości ma trójkąt, jak oznaczyć wysokość trójkąta, w jaki sposób narysować wszystkie wysokości dowolnego trójkąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podział trójkątów ze względu na kąty i boki

miniatura
Dowiedz się: jak dokonać podziału trójkątów ze względu na boki, jak dokonać podziału trójkątów ze względu na kąty, jakie własności mają trójkąty prostokątne, rozwartokątne i ostrokątne, jakie własności mają trójkąty równoramienne, równoboczne i różnoboczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Budowa i własności trójkąta

miniatura
Dowiedz się: jak zbudowany jest trójkąt, jakie własności ma trójkąt, jak opisać trójkąt, jego wierzchołki, kąty i boki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rysowanie rombów i równoległoboków

miniatura
Dowiedz się: jak narysować równoległobok i romb wykorzystując kratki w zeszycie, jak narysować równoległobok i romb za pomocą cyrkla i linijki, jak poradzić sobie z narysowaniem rombu i równoległoboku na kartce bez kratek.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podział czworokątów

miniatura
Dowiedz się: jak dokonać podziału czworokątów, co to jest klasyfikacja czworokątów, jakie warunki muszą spełniać czworokąty, aby otrzymać miano kwadratu, rombu czy równoległoboku, dlaczego każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Trapez - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: jak nazywa się czworokąt, który ma tylko jedną parę boków równoległych, jak wygląda trapez równoramienny, a jak trapez prostokątny, jakie własności mają poszczególne trapezy, które figury można zaliczyć do trapezów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Romb - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: jaką ciekawą własność ma romb, pod jakim kątem przecinają się przekątne w rombie, jak sprawdzić, że przekątne dzielą się na połowę.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równoległobok - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: jakie własności ma równoległobok, czym różni się równoległobok od prostokąta, czy prostokąt jest równoległobokiem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: