Znaleziono 1290

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą układu równań

miniatura

Przekształcenia wzorów

miniatura

Równania oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne

miniatura

Rozwiązywanie równań - Podsumowanie

miniatura

Rozwiązywanie równań - Równania z ułamkami

miniatura

Rozwiązywanie równań - Równania z nawiasami

miniatura

Rozwiązywanie równań - Rozwiązanie w dwóch krokach

miniatura

Rozwiązywanie równań - Wprowadzenie

miniatura

Liczba spełniająca równanie

miniatura

Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań

miniatura

Obliczanie, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

miniatura

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

miniatura

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

miniatura

Procenty - wprowadzenie

miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków zwykłych

miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

miniatura

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

miniatura