Wyniki wyszukiwania ( 2517 )

miniatura

Krokodyle

Dowiesz się: jakie są cechy wspólne wszystkich krokodyli, jak rozmnażają się krokodyle i jakie zamieszkują środowiska, w jaki sposób zdobywają pokarm, poruszają się i oddychają te gady, jakie grupy zwierząt zaliczamy do krokodyli.
miniatura

Węże i jaszczurki

Dowiesz się: jakie są cechy anatomiczne i fizjologiczne jaszczurek i węży, jak rozmnażają się węże i jaszczurki, jakie gatunki węży i jaszczurek żyją w Polsce.
miniatura

Żółwie

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy anatomii i fizjologii żółwi, jak przebiega cykl życiowy żółwia, jakie są przykłady gatunków żółwi.
miniatura

Ty gadzie!

Dowiesz się: jakie są wspólne cechy wszystkich gadów, że do gadów należą jaszczurki, węże, krokodyle i żółwie, jakie są główne przystosowania gadów do życia na lądzie, co to znaczy, że gady są zmiennocieplne, jak rozmnażają się gady i jak przebiega ich rozwój, jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.
miniatura

Zasada zachowania energii w praktyce

Dowiesz się: na czym polega zasada zachowania energii, jak wykorzystać zasadę zachowania energii do opisu zjawisk, jak wykorzystać zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń.
miniatura

Energia potencjalna sprężystości

Dowiesz się: co oznacza pojęcie energii potencjalnej sprężystości, od czego zależy energia potencjalna sprężystości, jak magazynować energię potencjalną sprężystości.
miniatura

Energia potencjalna grawitacji

Dowiesz się: czym jest energia potencjalna grawitacji i od czego zależy, jak magazynować energię potencjalną grawitacji.
miniatura

Energia kinetyczna

Dowiesz się: czym jest energia kinetyczna, od czego zależy energia kinetyczna, jak wyznaczyć zmianę energii kinetycznej.
miniatura

Moc

Dowiesz się: czym jest moc, w jakich jednostkach wyraża się moc, jaki jest wzór na moc.
miniatura

Praca

Dowiesz się: czym jest praca w sensie fizycznym, jakim wzorem wyrażamy pracę, w jakich jednostkach podajemy wartość pracy.
miniatura

Co to jest energia?

Dowiesz się: co to jest energia, czym jest stan równowagi układu, jakie są przykłady różnych rodzajów energii, jak brzmi zasada zachowania energii.
miniatura

Energia mechaniczna

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, czym jest energia i co oznacza stan równowagi układu. Poznasz przykłady różnych rodzajów energii i treść zasady zachowania energii. Dowiesz się, czym jest praca w sensie fizycznym i moc, a także od czego zależy energia kinetyczna i jak ją obliczać. Poznasz pojęcia energii potencjalnej sprężystości i energii potencjalnej grawitacji oraz zrozumiesz, od czego zależą te formy energii i jak je magazynować.
miniatura

Choroby układu dokrewnego

Dowiesz się: jakie są główne choroby spowodowane niedoborem lub nadmiarem niektórych hormonów, co to znaczy, że insulina i glukagon mają antagonistyczne działanie; dlaczego nie należy na własną rękę przyjmować preparatów i leków hormonalnych.
miniatura

Gruczoły dokrewne i działanie hormonów

Dowiesz się: jak nazywają się gruczoły dokrewne człowieka, gdzie w ciele znajdują się gruczoły dokrewne, jak nazywają się hormony wydzielane przez gruczoły dokrewne, jakie funkcje pełnią hormony.
miniatura

Higiena układu nerwowego

Dowiesz się: jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem, jak substancje psychoaktywne wpływają na układ nerwowy, czym jest nerwica, depresja oraz uzależnienie, jakie mogą być skutki nadużywania kofeiny i leków.
miniatura

Układ autonomiczny

Dowiesz się: jak działa autonomiczny układ nerwowy i co wchodzi w jego skład, jakie funkcje pełni część współczulna, a jakie przywspółczulna autonomicznego układu nerwowego.
miniatura

Łuk odruchowy

Dowiesz się: co to jest łuk odruchowy, co to jest receptor, efektor, neuron czuciowy i neuron ruchowy, czym jest odruch wrodzony, a czym odruch nabyty, czym są odruchy warunkowe, a czym bezwarunkowe.
miniatura

Obwodowy układ nerwowy

Dowiesz się: jak zbudowany jest obwodowy układ nerwowy, czym jest neuron i z jakich elementów się składa, jak zachodzi przewodzenie impulsów nerwowych.
miniatura

Ośrodkowy układ nerwowy

Dowiesz się: jak zbudowany jest ośrodkowy (centralny) układ nerwowy, jakie części tworzą mózgowie, jakie funkcje pełnią: mózg, rdzeń kręgowy i pień mózgu.
miniatura

Etapy życia człowieka

Dowiesz się: jakie są cechy fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka, czym charakteryzuje się okres noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, szkolny, dojrzewania, dorosłości, starości, co to znaczy dojrzałość fizyczna, społeczna, psychiczna.