Fraza: Szkoła Podstawowa VII-VIII

Znaleziono 1173

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Obliczenia praktyczne - tabele i wykresy

miniatura

Wielokąty foremne

miniatura

Ostrosłupy

miniatura

Potęgi i pierwiastki

miniatura

Notacja wykładnicza

miniatura

Obliczenia praktyczne - prędkość, droga i czas

miniatura

Koło i okrąg

miniatura

Węglowodory

miniatura

Równania kwadratowe i postać iloczynowa

miniatura

Bryły - zadania

miniatura

Kolejność wykonywania działań

miniatura

System rzymski - wprowadzenie

miniatura

Liczby pierwsze i złożone

miniatura

Zbiory liczbowe

miniatura

Kąty powstałe w wyniku przecięcia prostych

miniatura

Proporcje

miniatura

Tożsamości trygonometryczne

miniatura

Płaszczyzny, proste i kąty w przestrzeni

miniatura

Potęgi o wykładniku naturalnym

miniatura

Wielokąty / Prostokąty i kwadraty

miniatura