Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 590

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

miniatura

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

miniatura

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

miniatura

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

miniatura

Liczby dziesiętne - wprowadzenie

miniatura

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

miniatura

Szacowanie rachunków pamięciowych na dużych liczbach

miniatura

Dzielenie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Mnożenie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Odejmowanie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Dodawanie pamięciowe dużych liczb

miniatura

Dzielenie pisemne liczb zakończonych zerami

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - przykłady

miniatura

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - zadania

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

miniatura

Szacowanie wyników działań

miniatura

Wykonywanie działań na kalkulatorze - wprowadzenie

miniatura