Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Ponadpodstawowa
Znaleziono 14

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Podzielność liczb - zadania dowodowe

miniatura
Dowiedz się: jak zapisywać wszystkie liczby podzielne przez jakąś liczbę, jak rozwiązywać zadania dowodowe dotyczące podzielności liczb.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Dowody z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia

miniatura
Dowiedz się: jak udowadniać, że dana liczba jest całkowita bądź naturalna, jak wykorzystywać wzory skróconego mnożenia do pewnego typu zadań dowodowych.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Sześcian sumy i sześcian różnicy - zadania obliczeniowe

miniatura
Dowiedz się: jak upraszczać wyrażenia korzystając z sześcianu sumy i sześcianu różnicy, jak rozkładać na czynniki wyrażenia korzystając z sześcianu sumy i sześcianu różnicy, jak usuwać niewymierność z mianownika korzystając z sześcianu sumy i sześcianu różnicy.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Sześcian różnicy

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda wzór skróconego mnożenia na sześcian różnicy, jak korzystać ze wzoru na sześcian różnicy, jak udowodnić prawdziwość wzoru na sześcian różnicy, jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na sześcian różnicy.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Sześcian sumy

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda wzór skróconego mnożenia na sześcian sumy, jak korzystać ze wzoru na sześcian sumy, jak udowodnić prawdziwość wzoru na sześcian sumy, jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na sześcian sumy.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Różnica sześcianów

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda wzór skróconego mnożenia na różnicę sześcianów. jak korzystać ze wzoru na różnicę sześcianów, jak udowodnić prawdziwość wzoru na różnicę sześcianów, jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na różnicę sześcianów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Suma sześcianów

miniatura
Dowiedz się: jak wygląda wzór skróconego mnożenia na sumę sześcianów. jak korzystać ze wzoru na sumę sześcianów, jak udowodnić prawdziwość wzoru na sumę sześcianów, jak przekształcać wyrażenia korzystając ze wzoru na sumę sześcianów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wzory skróconego mnożenia - zadania dowodowe

miniatura
Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania dowodowe, jak wykorzystywać znajomość wzorów skróconego mnożenia w zadaniach dowodowych.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Działania na wyrażeniach algebraicznych

miniatura
Dowiedz się: jak upraszczać wyrażenia algebraiczne, jak stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu zadań, jak przekształcać wyrażenia algebraiczne z pomocą wzorów skróconego mnożenia.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Różnica kwadratów

miniatura
Dowiedz się: jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, czym się różni różnica kwadratów od kwadratu różnicy, jak stosować wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kwadrat różnicy

miniatura
Dowiedz się: jak podnosić do potęgi różnicę korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, czym różni się kwadrat różnicy od różnicy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, skąd bierze się wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Kwadrat sumy

miniatura
Dowiedz się: czym się różni kwadrat sumy od sumy kwadratów, jak stosować wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy, jak wykorzystywać wzór na kwadrat sumy w zadaniach z pierwiastkami, jak graficznie przedstawić wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy.
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy: