Fraza: Ułamki zwykłe i dziesiętne

Znaleziono 54

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach

miniatura

Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe

miniatura

Porównywanie liczb mieszanych

miniatura

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

miniatura

Ułamek zwykły jako część całości

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych licznikach

miniatura

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

miniatura

Ułamek zwykły jako wynik dzielenia

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych o takich samych mianownikach

miniatura

Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

miniatura

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

miniatura

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

miniatura

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

miniatura

Liczby dziesiętne - wprowadzenie

miniatura

Ułamki właściwe na osi liczbowej

miniatura

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000

miniatura

Liczby mieszane na osi liczbowej

miniatura

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

miniatura

Ułamki równoważne

miniatura