Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 12

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Proporcja odwrotna

miniatura
Dowiedz się: co to jest proporcjonalność odwrotna, jak rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne, jaka jest stała wielkość w proporcjonalności odwrotnej, jak obliczyć wartość niewiadomą wartość w proporcjonalności odwrotnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Proporcja prosta

miniatura
Dowiedz się: co to jest proporcjonalność prosta, jak rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne, jak obliczyć niewiadomą wartość w proporcjonalności prostej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

miniatura
Dowiedz się: co to jest proporcja, na ile równych części należy podzielić daną wielkość w proporcji, co to znaczy podział a:b, co to znaczy podział a:b:c.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: