Fraza: Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie Filtry: Matematyka

Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Suma kątów w trójkącie

miniatura

Dowody matematyczne - wprowadzenie

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 1)

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - wprowadzenie

miniatura

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 2)

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - obliczanie długości boków

miniatura

Dowody matematyczne - pole

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - zadania z czworokątami

miniatura

Pojęcia w geometrii

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

miniatura

Kąty

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura

Kąty przyległe

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

miniatura

Kąty wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające

miniatura

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura

Kąty - obliczenia

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

miniatura