Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Suma kątów w trójkącie

miniatura
Dowiedz się: dlaczego suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie, czy w każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni, jak obliczyć miarę brakującego kąta w trójkącie, co to jest kąt dopisany.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

miniatura
Dowiedz się: co to znaczy, że okrąg jest opisany na kwadracie i że kwadrat jest wpisany w okrąg, co to znaczy, że kwadrat jest opisany na okręgu i że okrąg jest wpisany w kwadrat, jaka jest zależność między promieniem okręgu wpisanego w kwadrat, a długością boku kwadratu, jaka jest zależność między promieniem okręgu opisanego na kwadracie, a długością boku kwadratu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Trójkąt 45, 45, 90 - zadania z czworokątami

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć długość przekątnej kwadratu znając jego pole, jak obliczyć pole i obwód trapezu, którego krótsza podstawa ma 2 cm, dłuższe ramię ma 4 cm, a kąt ostry ma 45 stopni.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Trójkąt 45, 45, 90 - obliczanie długości boków

miniatura
Dowiedz się: jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przyprostokątnej, jak obliczyć długości przyprostokątnych w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przeciwprostokątnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Trójkąt 45, 45, 90 - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: jak powstaje trójkąt o kątach 45, 45 i 90 stopni, jakie są zależności między długościami boków w trójkącie 45, 45, 90, jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przyprostokątnej, jak obliczyć długości przyprostokątnych w trójkącie o kątach 45, 45 i 90 stopni znając długość przeciwprostokątnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

miniatura
Dowiedz się: jak obliczać długości odcinków w wielokątach z wykorzystaniem trójkątów specjalnych? jak rozpoznawać trójkąty specjalne?
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Trójkąt 30, 60, 90 - zadania

miniatura
Dowiedz się: jak zastosować własności trójkąta 30, 60, 90? jak obliczyć długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym równoramiennym? jak obliczyć długość przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym równoramiennym?
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Trójkąt 30, 60, 90

miniatura
Dowiedz się: jak zauważyć trójkąt 30, 60, 90? jakie są długości boków w trójkącie 30, 60, 90?
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pole trójkąta równobocznego

miniatura
Dowiedz się: jaka jest zależność między długością boku trójkąta równobocznego a jego polem? jak obliczyć pole trójkąta równobocznego? jak obliczyć pole trójkąta równobocznego znając jego bok?
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wysokość trójkąta równobocznego

miniatura
Dowiedz się: jaka jest zależność między długością boku trójkąta równobocznego a jego wysokością? jak obliczyć wysokość trójkąta równobocznego? jak obliczyć wysokość trójkąta równobocznego znając jego bok? jak obliczyć bok trójkąta równobocznego znając jego wysokość?
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

miniatura
Dowiedz się: jak stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach z trójkątami, jak rozwiązywać zadania z treścią korzystając z twierdzenia Pitagorasa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

miniatura
Dowiedz się: jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości dłuższego boku prostokąta znając długość krótszego boku i przekątnej, jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia boku kwadratu znając długość przekątnej, jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości boku rombu znając długości przekątnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

miniatura
Dowiedz się: jak stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków w układzie współrzędnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

miniatura
Dowiedz się: jak korzystać z twierdzenia Pitagorasa do obliczania długości boków trójkąta prostokątnego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura
Dowiedz się: obliczyć długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, znając długości dwóch pozostałych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

miniatura
Dowiedz się: czym jest twierdzenie Pitagorasa, jak można zapisać je w postaci wzoru, w jakich sytuacjach można stosować to twierdzenie, jak wygląda dowód twierdzenia Pitagorasa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura
Dowiedz się: jak udowodnić, że dwie figury są przystające.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura
Dowiedz się: jak udowodnić, że dwie figury są przystające.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dowody matematyczne - pole

miniatura
Dowiedz się: jak rozwiązać zadanie: Na rysunku prostokąt ABCD podzielono na 6 kwadratów: jeden duży, dwa średnie i trzy małe. Uzasadnij, że pole powierzchni dużego kwadratu jest większe niż połowa powierzchni prostokąta ABCD. Rysunek znajdziesz w wideo. jak rozwiązać zadanie: Każdy bok trójkąta równobocznego ABC podzielono na 3 równe części, jak na rysunku. Uzasadnij, że pole czworokąta EBGH stanowi cztery dziewiąte pola całej figury. Rysunek znajdziesz w wideo.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dowody matematyczne - rachunek kątów (część 2)

miniatura
Dowiedz się: jak udowadniać zadania dotyczące rachunku kątów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: