Fraza: Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie

Znaleziono 39

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Suma kątów w trójkącie

miniatura

Dowody matematyczne - pole

miniatura

Trójkąt 45, 45, 90 - zadania z czworokątami

miniatura

Pojęcia w geometrii

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 1)

miniatura

Okrąg wpisany i opisany na kwadracie

miniatura

Kąty

miniatura

Dowody matematyczne - przystawanie figur (część 2)

miniatura

Kąty przyległe

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

miniatura

Kąty wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające

miniatura

Długości boków w trójkącie prostokątnym

miniatura

Kąty - obliczenia

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

miniatura

Podział trójkątów

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

miniatura

Podział trójkątów - zadania

miniatura

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

miniatura

Nierówność trójkąta

miniatura