Fraza: Planimetria

Znaleziono 27

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wielokąty foremne

miniatura

Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

miniatura

Liczba przekątnych wielokąta foremnego

miniatura

Sześciokąt foremny

miniatura

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

miniatura

Twierdzenie Talesa

miniatura

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

miniatura

Wzajemne położenie okręgów

miniatura

Cechy podobieństwa trójkątów

miniatura

Kąt środkowy i kąt wpisany

miniatura

Skala podobieństwa trójkątów

miniatura

Pole wycinka koła

miniatura

Stosunek pól trójkątów podobnych

miniatura

Długość łuku

miniatura

Skala podobieństwa wielokątów

miniatura

Kąty wpisane oparte na tym samym łuku

miniatura

Stosunek pól wielokątów podobnych

miniatura

Dowód twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym

miniatura

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

miniatura

Dowód twierdzenia o kątach wpisanych opartych na łukach tej samej długości

miniatura