Fraza: Trygonometria

Znaleziono 21

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Sinus, cosinus, tangens dowolnego kąta rozwartego

miniatura

Korzystanie z wybranych wzorów redukcyjnych

miniatura

Twierdzenie sinusów

miniatura

Dowód twierdzenia sinusów

miniatura

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

miniatura

Twierdzenie cosinusów

miniatura

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

miniatura

Dowód twierdzenia cosinusów

miniatura

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

miniatura

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

miniatura

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

miniatura

Pole trójkąta - wzór z sinusem

miniatura

Jedynka trygonometryczna

miniatura

Tangens kąta

miniatura

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

miniatura

Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych tego samego kąta rozwartego

miniatura

Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych

miniatura